Co powinien wiedzieć klient przed zakupem urządzenia fiskalnego:

Jakie odliczenie można dostać z Urzędu Skarbowego za zakup kasy?
      1. można odliczyć w całości podatek VAT
      2. kasę można wliczyć w koszty uzyskania przychodu
      3. od podatku VAT można dodatkowo odliczyć kwotę w wysokości 90% wartości netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł (zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 14.03.2013 r.)
Czy fiskalizację trzeba gdzieś zgłosić?

Tak. Należy ją zgłosić do swojego Urzędu Skarbowego za pomocą dostarczonego w książce serwisowej formularza. Formularz ten dostępny jest również tutaj: http://www.edatapolska.pl/24/formularze-i-zgloszenia-do-us

Czy zakup kasy fiskalnej jest równoznaczny z fiskalizacją?

Nie. W momencie zakupu kasa pracuje w tzw. „trybie szkoleniowym”, tzn. nie zapisuje danych do pamięci fiskalnej. Dopiero fiskalizacja uruchamia pamięć fiskalną. To data fiskalizacji jest datą istotną dla Urzędu Skarbowego – a nie data zakupu kasy.

Ile razy dziennie powinien być wykonywany raport dobowy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeśli w danym dniu była realizowana sprzedaż raport dobowy należy wykonać na koniec dnia pracy, nie później jednak niż następnego dnia przed rozpoczęciem sprzedaży. W praktyce wykonywany jest jeden maksymalnie dwa raporty dobowe, choć teoretycznie klient może wykonywać go nawet po każdej zarejestrowanej sprzedaży (paragonie).

Przez jaki okres czasu należy przechowywać kopie paragonów?

Dla wszystkich dokumentów księgowych, a w tym dla dokumentów kasowych, czas ten wynosi 5 lat.

Jak często należy dokonywać przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych?

Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. Przeglądu dokonuje uprawniony serwis na żądanie podatnika (rozporządzenie MF z 14 marca 2013, § 33. 1. Dz.U. z 15 marca 2013, poz. 363).

Jesteś zainteresowany? Chcesz się dowiedzieć więcej?

Skontaktuj się z nami